Kadınların hayatı hakkında erkeklerin ne düşündüğü ortaya çıktı

Kadınların sosyal ve iş hayatındaki yerinin erkeklerle aynı seviyeye denk gelmesi epey bir zaman aldı. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen kadın ve erkeklerin günlük yaşamdaki eşitliği halen istenen seviyeye gelmiş durumda değil.

Yapılan son bir araştırmaya göre iki cinsiyet arasındaki dengenin nasıl gözüktüğüne araştırma sonuçlarına yansıdı. Yaşları 16-59 arasındaki erkekler arasında yapılan araştırmada, her 4 erkekten 1’inin günlük ve iş yaşamında kadınların daha kolay bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bu sonuçlar, King’s College London ve Global Kadın Liderliği Enstitüsü’nün araştırmalarından ortaya çıktı.

Genel olarak toplumun yüzde 48’i günümüzde kadın olmanın erkek olmaktan daha zor olduğunu ifade ederken, toplumun yüzde 14’ü bu durumun tam tersi olduğunu söyledi.

Araştırma sonuçlarından toplumun yüzde 43’ü feminizmin topluma zarar vermekten çok, fayda sağladığını düşünürken, yüzde 12’si bu durumun tersini düşündüğünü belirtti.

16-29 yaş arası erkek ve genç erkeklerin yüzde 36’sı feminizmin topluma zarardan çok fayda sağladığını düşünürken, kadınların yüzde 46’sı bu şekilde hissettiğini ifade etti.

Araştırmaya dahil olan katılımcılara ayrıca ‘toksik erkeklik’ kavramı da soruldu ve yüzde 67’si bu ifadeyi duyduğunu söyledi.

KCL’den Profesör Bobby Duffy şunları söyledi: “Genç erkeklerin büyük bir kısmının günümüzde kadın olmanın hâlâ daha zor olduğunu düşündüğünü, feminizmin zarar vermekten çok fayda sağladığını düşündüğünü ve Tate hakkında olumsuz bir görüşe sahip olduğunu söylemek gerekir.

Fakat beşte bir ile üçte bir arasında karşıt görüşte bir azınlık olması dikkat çekici.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x